Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Hoeselt Vrugger

Hoeselt, maandag 29 april 1483

Christiane Jacobs


Jan Proenen is priester en woont in het centrum van Hoeselt, tegenover het kerkhof; zo ongeveer rechts, of ten oosten, van de poort van het huidig "Frans klooster".
Jan is niet meer van de jongsten en daarom wil hij tijdig orde stellen op zaken voor het geval dat...

Op maandag 29 april 1483 gaat hij naar Tongeren om daar, in de Maastrichterstraat, voor een notaris en getuigen zijn testament te maken. Hij heeft trouwens al eens eerder, in 1445, aan de kerkelijke overheid de toestemming gevraagd om een testament te mogen maken... maar het leven ging verder, hij was toen vermoedelijk nog niet eens halverwege...

Het zal geen simpel testament worden, want Jan Proenen is niet alleen priester, hij is ook vader en grootvader. Hoogstwaarschijnlijk in die volgorde.
... Alhoewel pater Alex Coenen zaliger respectvol suggereerde dat Jan vr zijn priesterwijding getrouwd was en vader werd van een dochter.
Sorry pater.

In die tijden is het priesterschap veelal geen 'roeping' maar een, door de ouders bepaalde, uitgelezen carrire voor een jongere zoon uit een welgestelde familie - goesting of geen goesting.


Lees verderINDUSTRILE REVOLUTIE IN SINT-HUIBRECHTS-HERN

1. DE OPRICHTING

Gerda Lecoque

Peter Snellings was een ondernemend man.
Samen met zijn broer Arnold, Gerard Buckinx, Christiaan Vanvinckenroye en Richard Willems, startte hij op 15 februari 1920 een heuse stoomzagerij.

Het is frappant, dat vier van de vijf stichters in de Herenstraat woonden en eigenlijk buren waren. Gerard Buckinx woonde in Luik.

Vijf jaar na de oprichting overleed Christiaan Vanvinckenroye.
Na het overlijden van Richard Willems in 1957, bleef Peter Snellings alleen over als eigenaar en beheerder.

Lees verderEen nieuwe start voor de Hoeseltse Geschiedkundige StudiegroepDe hele nieuwjaarsbrief...


’Aad-jwor
tss Kjs n Nau-jwo’r n Hoeselt vruggr …


Oudjaar, tussen Kerstmis en Nieuwjaar in Hoeselt, vroeger...

’t s wier mer ns ht lste van ht jwo’r
n dn hwo’f stj alleen nog kroezlkeul n wintrpwo’r


t' is weer maar eens het laatste van het jaar, in de tuin staat enkel nog krulkool en winterprei

at n d baut dan d snee nog lansem vult
n zj d vriezman tot n oer bott w-en vult


als buiten dan de sneeuw nog langzaam valt, en je de vriezeman tot in je knoken voelt waaien

keutr dan ht vuur nog mer ns op
n pak n vjss mjtsm out oer kwollntob


rakel dan het vuur nog maar eens op en neem een verse mutsaard uit de kolenemmer

dauw d jaup n d kiel mer opzij
n lt ht vuur mer ns bjnn op oer prij


schuif de rokken en de kleren maar opzij en laat het vuur maar eens branden op je lichaam

sjoeir dan heel kot bdeen
n fiezl zuutghtsn tjggn een


schurk dan heel dicht bij elkaar en fluister zoetigheden tegen mekaar

wns dan mkaanr sjaftg zlg jwo’r
mt vjl glk, vjl klch n dikk zoomrpwo’r


wens dan mekaar een zeer zalig jaar met veel geluk, veel plezier en dikke zomerprei


Piet Thoelen (zoon van Jef en kleinzoon van Pierre)


» Lees meerIn memoriam pater Alex Bertram Coenen

Stichter en erevoorzitter van de Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep

Wij vernemen het overlijden van onze stichter en gewezen voorzitter Alex Coenen.

Hij werd geboren in Hoeselt op 8 juli 1925 als eerstgeborene van postmeester Frederik Coenen en onderwijzeres Anna Leurquin.
Na Alex werden er nog 2 broers (Philibert en Jos) en n zus (Emilia) geboren.
Vader Frederik overleed al jong in 1931 en toen brak voor het gezin met 4 jonge kinderen een moeilijke tijd aan.
Er werd door moeder nochtans prioriteit gegeven aan een goede onderwijsopvoeding.
In die periode groeide bij Alex al de grote interesse voor de plaatselijke geschiedenis van Hoeselt. Blijvende getuige daarvan is een studie, die hij al op jonge leeftijd maakte en die wij als blijvend aandenken koesteren in ons documentatiecentrum.
Alex vond in zijn jeugdjaren zijn roeping voor het priesterschap, voor het kloosterleven en voor een leven als missionaris in Zuid-Amerika. Ook zijn jongere broer Philibert werd priester en zus Emilia werd kloosterzuster.Hij is ingetreden in de orde van de Minderbroeders (Franciscanen) op 15 mei 1943 en werd priester gewijd in Sint Truiden op 29 januari 1950.
In 1951 vertrok hij als missionaris naar Chili en verbleef er gedurende 20 jaar.

Na zijn terugkomst in Belgi in 1971 ziet pater Alex zijn kans om dat project van het onderzoeken en optekenen van de plaatselijke geschiedenis, dat in zijn hoofd al vele jaren was gerijpt, nu echt waar te maken.

Het wordt dan oktober 1972, meer bepaald de maandag van oktoberkermis en bij een stuk vlaai en een borrel wordt de Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep een feit.

Pater Alex wordt naast stichter ook de eerste voorzitter van de nieuwe vereniging. In de schoot van die vereniging beslist hij een tijdschrift uit te geven onder de naam "Het Hoeseltse dorpsverleden".

Onder zijn voorzitterschap ontstaan verschillende initiatieven, die van de Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep een zeer dynamische en vruchtbare erfgoedvereniging maken.

Zelf neemt pater Alex met zijn broer Philibert, in de eerste vier jaargangen bijna alle gepubliceerde artikels voor zijn rekening. De twee broers verzorgen in die tijd belangrijke public relations voor de Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep door hun minzame en sympathieke contacten met mensen van Hoeselt en de deelgemeenten.

Op 28 april 1979 wordt de Gouwdag van het Verbond voor Heemkunde in Limburg georganiseerd in Hoeselt onder impuls van pater Alex.

Onder zijn voorzitterschap worden er enkele memorabele tentoonstellingen georganiseerd
Een fotoboek over Hoeselt wordt samengesteld en uitgegeven. De uitgave van de bio- en bibliografie van Lambrecht Lambrechts van de hand van Gerard Michiels komt onder zijn beleid tot stand.

Ook in de volgende twaalf jaargangen van het Hoeseltse Dorpsverleden verschijnen geregeld zijn artikels, het resultaat van zijn jarenlange opzoekingswerk.

Het ledenaantal is intussen boven de 400 gestegen !

***

Rond de jaarwisseling van 1983 konden pater Alex en zijn broer Philibert door omstandigheden niet langer in Hoeselt blijven wonen en werd het moeilijk de praktische beslommeringen van een vereniging op zich te blijven trekken.

Pater Alex droeg op 2 december 1983 het voorzitterschap over aan Piet Thoelen.

Intussen was hij echter actief geworden in het bestuur van de provinciale afdeling van het toenmalige Verbond voor Heemkunde.

Na het onverwacht overlijden van Tuur Wouters, de eerste voorzitter, nam pater Alex de leiding van de Gouw Limburg op zich. Hij was zelf gouwvoorzitter van 1984 tot 1989. In die functie nam hij deel aan de bestuursvergaderingen van het Verbondsbestuur, leidde hij bestuursvergaderingen in Limburg en stond hij mede in voor de samenkomsten van de Limburgse heemkundige kringen. Hij was er een toegewijde en graag geziene voorzitter!

Pater Alex en zijn broer bleven de contacten met Hoeselt en de vereniging in stand houden, ook toen de publicatie van het Hoeseltse Dorpsverleden in 1989 moest gestaakt worden.

In het klooster van de Franciscanen in Sint-Truiden mocht pater Alex als archivaris en conservator het documentatiecentrum van de Minderbroeders beheren. Dit was voor hem een prachtig geschenk en hij heeft deze boeiende maar zware taak veertien jaar lang uitgeoefend.
Wij herinneren ons het bezoek dat we aan hem brachten en waar hij ons met trots zijn nieuwe werk toonde.

In 1992 mocht pater Alex in Hoeselt de "Lemme", een jaarlijkse trofee voor cultuurverdiensten, in ontvangst nemen.
De jaren gingen voorbij, de contacten met Hoeselt werden schaarser en zijn leeftijd had hier vast mee te maken.
Nochtans werd hij op zijn 79ste nog overste van de Minderbroeders in Tielt.

Nog n keer heeft hij ons om zich geschaard.
Op 20 juni 2010 werd pater Alex in Hoeselt in de bloemetjes gezet voor zijn 60-jarig priesterschap.
Na de eucharistieviering werd er een receptie aangeboden in de kerk. Hij stond erop dat de bestuursleden achteraf zoveel mogelijk aanwezig waren voor een gezellig etentje in de Monet-zaal van het OCMW-gebouw.


Dit werd tevens ons afscheid van pater Alex.
Het werd stil rond hem. We hoorden dat hij ergens in het Antwerpse was opgenomen in een woonzorgcentrum ...
Hij is er "op zondagmorgen 13 november 2016" overleden. Zijn uitvaart en teraardebestelling hadden plaats in het klooster van Vaalbeek (bij Leuven) op donderdag 17 november.


Dag pater Alex, bedankt voor het opzoekingswerk en voor de initiatieven waarmee je onze fijne erfgoedvereniging hebt weten op te richten en uit te bouwen.


Marc, Lea, Gerda, Irene, Joke, Lizzy, Andrea, Chantal, Jacques, Dimitri, Bart, Pierre en Christiane


In memoriam Piet ThoelenPiet is 65 jaar geworden en is, na vele gezondheidsproblemen, thuis zachtjes overleden tussen zijn geliefden.

Hij stond mee aan de wieg van onze vereniging en heeft van het navorsen en de geschiedschrijving van het verleden van Hoeselt zijn levenswerk gemaakt.

Wij verliezen met hem onze voorzitter, onze gids, ons geheugen.

Namens de HGSG,
Marc, Christiane, Dimitri, Lea, Jacques, Gerda, Pierre, Irne, Bart, Joke, Lizzy en Andrea.


» Lees meer