Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

In steen, hout en goud

De Hoeseltse molens - een korte historische schets

Piet Thoelen

null


In het archief, dat ons werd nagelaten door Piet Thoelen, vonden we een niet gepubliceerd artikel, waarin hij alle gekende Hoeseltse molens heeft vermeld.
Hij telt in totaal negen watermolens vr de grens met Bilzen, waarvan er zeven zijn gelegen op de Demer zelf en twee op afvoerbeken naar de Demer toe.
Voor elk van die molens beschrijft hij de ligging en de geschreven bronnen, die hun herkomst en bestaan staven.


» Lees meerOpen Monumentendag 2017 in Hoeselt - op zondag 10 september


Na enkele jaren wordt in Hoeselt de draad opnieuw opgenomen en levert de Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep weer eens haar medewerking om enkele Hoeseltse erfgoedrelicten in de schijnwerpers te zetten.

We nodigen u graag uit vanaf 13u00 aan de poort van het domein “Burghof”, het voormalig klooster van de Zusters van de Voorzienigheid, in de Dorpsstraat 18.
Tijdens de rondleidingen krijgt u volgende verhalen te horen:

 Het Orphelinat Saint-Joseph van de Zusters van de Voorzienigheid in Hoeselt (1914-1918)
 De Bethaniatoren, over het ontstaan en verval van kastelen op de site van de Burghof
 De Mot, relict uit de Middeleeuwen

Rondleidingen starten om 14u00, om 15u00 en om 16u00.


Zie ook :www.openmonumenten.be – www.limburg1914-1918.be – www.ioedoost.be
Belgen, bidt voor uwe helden


Na Wereldoorlog I werden in Hoeselt, en in alle huidige deelgemeenten van Hoeselt, herdenkingsmonumenten opgericht.
Het Hoeselts monument is specifiek opgedragen aan degenen die het leven lieten in de Groote Oorlog.
In de deelgemeenten staan op de gedenkplaten en monumenten niet enkel de namen van de gesneuvelden, maar ook die van de soldaten die weerkeerden: de oudstrijders.
» Lees meerDe heilige families van Werm


Wanneer je door de kerk van Werm afwandelt, dan zie je tegen de rechterzijmuur, - wat moeilijk te zien in het tegenlicht tussen twee vensters -, een vrij ongewone schilderij in grauwkleur, waarvan het doek 1,83 meter op 1,40 meter meet.

De afbeelding van de Heilige Familie wordt gezegd. Bij nader toezien stemt die benaming niet helemaal overeen met datgene wat wij traditioneel onder de benaming Heilige Familie verstaan: het gezinnetje van Maria, Jozef en het kindje Jezus.

Om het afgebeelde tafereel te kunnen duiden en om een aanknoping te vinden met de personen die er op afgebeeld zijn, moeten we best eens naar het Nieuwe Testament gaan, en meer in het bijzonder naar het evangelie van Lucas.

» Lees meerVr 't bestellen eerst de centjes tellen...

In het voorjaar van 1891 waren twee gelijkgestemde zielen samen onderweg naar Sint-Truiden: de pastoor van Werm en zijn koster...

Toen zijn voorganger, pastoor Donaat Gijbels, eind 1879 onverwacht overleed, vertrouwde de bisschop, de daaropvolgende week al, de zorg over Gods kudde in Werm toe aan Jan Baptist Gerrets, afkomstig van Tongeren. Hij had zijn sporen in de zielenzorg verdiend als kapelaan te Wellen en als pastoor van Heppeneert.

Pastoor Gijbels was 25 jaar lang pastoor geweest in Werm en had toch heel wat op zijn herderlijk palmares geschreven. Het kleine kerkje, dat nog gebouwd was in 1768, had hij fors vergroot, en, met een bouwovertreding avant la lettre, zelfs nog 2,60 meter langer gemaakt dan dat hem dat officieel was toegestaan...
De kerk had ook een nieuwe toren gekregen... en een nieuw torenuurwerk. Alles was opnieuw geverfd en opgepoetst en vooraan in de kerk stond een nieuw hoofdaltaar te pronken, dat men voor een zacht prijske op de kop getikt had in het begijnhof van Bilzen.

» Lees meer