Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Kiekjes gekeken

Opgraving van een grenspaal in Romershoven (1975)
Toen in 1959 de weg van Romershoven naar Diepenbeek verhard werd, verdween de oude paalsteen die de grens aangaf tussen Romershoven, Hoeselt en Diepenbeek onder de grond.


Op initiatief van Jo Wagemans werd in 1975 de grenssteen met behulp van gemeentepersoneel weer opgegraven en teruggeplaatst. Op 4 oktober 1975 werd de steen opnieuw plechtig onthuld.

Jo had de steen kunnen lokaliseren met de hulp van Nier Bollen, gewezen secretaris van de vroegere gemeente Romershoven, en van Martin Schoefs beter gekend als Teng.

Op de drie hoeken aan de bovenkant staan de namen van de aangrenzende dorpen.

Op de foto herkennen we de personen die aanwezig waren bij de opgraving.
1. Raskin Albert - schepen
2. Vanspauwen Willy - gemeentearbeider
3. Thoelen Jef - de burgemeester
4. Schoefs Martin - Teng
5. Lijnen Jan - de meester
6. Thoelen Mathieu - gemeentearbeider
7. Ramaekers André - gemeentearbeider
8. Goffin Albert - werkleider op de gemeente
9. Jo Wagemans


Heeft u aanvullende informatie, vragen of opmerkingen?
Mail gerust naar reacties@hoeseltvrugger.be