Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Hoeselt Vrugger

De Jeugdkapel - boeiend verhaal van dorpstraditie en samenwerking

HGSG 50 JAAR !

Onder deze titel verschijnt deze maand een nieuwe publicatie van de Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep.

De nieuwe brochure beschrijft een stukje erfgoed dat door vrijwel iedere Hoeselaar gekend is van één of andere wandeling of fietstochtje, de Jeugdkapel in de Hoêlstroat.

null


Je leest er het relaas over het idee voor en de bouw van de kapel, nu meer dan 80 jaar geleden.

De Hoeseltse afdeling van de Gezinsbond, die het in stand houden van de Jeugdkapel ter harte neemt, stelde de vraag aan de Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep om deze publicatie samen te stellen aan de hand van haar documentatie en archief.

Het project kwam tot stand met de steun van Erfgoed Haspengouw en de Cultuurdienst van de gemeente Hoeselt.
null


Vanaf vrijdag 26 augustus wordt de brochure aangeboden op de jaarlijkse Kaarsjesprocessie voor de prijs van 5¤.
Daarna zal ze ook te verkrijgen zijn aan het Vrijetijdsloket in het GC Ter Kommen.


Het idee voor de bouw van deze kapel is het verhaal van kapelaan Mathieu Vliegen die de jeugd en de inwoners van toen kon begeesteren en warm maken om ter ere van Maria een kapel te bouwen op een idyllische plaats ‘in het Winkelveld’ boven op de splitsing van twee holle wegen.

null

Om te vergroten, klik hier

De archieven leren ons wie er allemaal aan meewerkte en hoe de feestelijkheden verliepen voor het plaatsen van het Mariabeeld en de inhuldiging van de bidplaats.

We vernemen verder hoe de plaats geregeld ten prooi viel aan vandalenstreken en zinloze vernielzucht, maar ook hoe er weer werd samengewerkt om een grondige renovatie op touw te zetten.

__________________


PARCUM, het museum en expertisecentrum voor religieuze kunst en cultuur te Leuven, heeft het project "Kapelletjes in Vlaanderen" ontwikkelt.

Samen met haar partners zet PARCUM in op 3 pijlers:
- Inventarisatie van het roerend en immaterieel erfgoed van de kapelletjes in Vlaanderen.
- Sensibiliseren. Door middel van activiteiten wordt getracht een boost te geven aan wat leeft rond kapelletjes.
- De tradities borgen door het aanreiken van hulpmiddelen aan lokale partners om 'aan de slag te gaan' met kapelletjes in hun buurt.

Naar aanleiding van deze publicatie heeft de Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep haar medewerking aangeboden aan het project.
_______________Heeft u aanvullende informatie, vragen of opmerkingen?
Mail gerust naar reacties@hoeseltvrugger.be