Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

In steen, hout en goud

De inwijding van de kapel in de Trulketel

Een opvallende kapel in het rijke Hoeseltse kapellenpatrimonium is de Trulketelkapel, aan het einde van de Trulstraat, in de opdraai naar de Lambertusstraat in Althoeselt.

In mei 1966 verscheen in het Belang van Limburg volgend relaas over de plechtige inwijding van deze kapel.Mgr. Kesters wijdde nieuwe kapel O.L.Vr. van de Vrede te Alt-Hoeselt

Op een uitzonderlijk mooie avond heeft Mgr. Kesters, tijdens een piëteitsvolle plechtigheid in aanwezigheid van tal van geno­digden en midden een groot aan­tal parochianen, de nieuwe Kapel O.L. Vrouw van de Vrede inge­wijd.

De plechtigheid begon in de pa­rochiekerk St. Lambertus waar het prachtige nieuwe beeld van O.L.Vrouw was opgesteld. Na het rozenhoedje, door E.H. Pastoor Spreeuwers gebeden, werd het beeld, door de K.L.J.-jongens, in een kaarskensprocessie naar de nieuwe Kapel gedragen.

Voor het verhoog aldaar namen plaats: Mgr. Kesters, E.H. Kan. Thijssen, E.H. Kan. Rubens, Pastoor Spreeu­wers, E.H. Swennen, E.H. Buckinx, de Eerw. Broeders Maristen uit Hoeselt, de Eerw. Zusters, de heer Burgemeester Dieu, Schepen Thoelen en gemeenteraadsleden.

Met een aangepaste inleiding door Jozef Voncken voor elke uitvoe­ring, werd achtereenvolgens opge­treden door het gemengd zang­koor, onder leiding van, Jef Collas, de K.L.J.-meisjes, onder lei­ding van Directeur Moermans, de kinderen van de plaatselijk scho­len, onder leiding van het onder­wijzend personeel, waarna de meisjes, onder leiding van Mia Vanlessen een choreografische op­voering gaven van het Salva Re­gina.

Mgr Kesters wijdde dan de nieuwe Kapel alsook het nieuwe beeld van O.L.Vrouw. In zijn toespraak prees hij de oprichting van een nieuwe bidplaats voor de Mariaviering en wees de Mariavereerders ­erop dat de naam Konin­gin van de Vrede in deze tijd een bijzondere betekenis had.

Nadien sprak E.H. Spreeuwers als pastoor van de parochie. In korte bewoor­dingen belichtte hij de werking tot het ontstaan van deze nieuwe kapel. Hij dankte het gemeentebestuur, dat zo bereidwillig de plaats had afgestaan om de kapel bouwen en in het bijzonder de heer Thoelen, Schepen van Openbare Werken, die samen met de bezieler Lode Vanlessen, zich wer­kelijk heeft ingespannen om van kapel en omgeving iets enigs te maken. De ontwerper en afwerker het O.L.Vrouwbeeld en tevens maker van de glasramen, glazenier Jozef Geraerts, heeft door zijn arbeid van het gebouw een waar kunstwerk gemaakt. E.H. pastoor noemde vooral de stille werkers, die na dagtaak geen moeite hebben gespaard en geheel gratis dit gebouw hebben afgewerkt. Hij dankte alle parochianen en vroeg hen van deze plaats een bidplaats te maken en te bidden voor de vrede in de wereld en in eigen parochie.

Met een receptie van de vooraanstaande genodigden en de helpers, ten huize van de heer Fagard, eindigde deze enig mooie avond.
null


Heeft u aanvullende informatie, vragen of opmerkingen?
Mail gerust naar reacties@hoeseltvrugger.be