Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Archief Hoeselt Vrugger van February 2022

Klasfoto uit 1908 in de meisjesschool van Hoeselt Centrum

HGSG 50 JAAR !

Naar aanleiding van ons nakend jubileum in het komende najaar willen we u graag vertellen over verschillende activiteiten die in de afgelopen 50 jaar (!) in de schoot van de Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep hebben plaatsgevonden.
Alles gebeurde met als doel het verleden van Hoeselt en zijn deelgemeenten te verzamelen en neer te schrijven opdat dit zou bewaard blijven.
Iedereen die de lokale geschiedenis genegen is of er een bepaalde vraag over heeft kan bij onze vereniging een aanspreekpunt vinden.

Eén van de vormen waaruit het waardevol erfgoed bestaat, zijn foto's van gebouwen, mensen en gebeurtenissen, die niet meer bestaan of dreigen te verdwijnen. Van bij het oprichten van de HGSG werd er al ingezet op het verzamelen van allerhande fotomateriaal met betrekking tot Hoeselt.

Zo vonden we bij het klasseren en inventariseren van onze archieven nog een mooie klasfoto uit de meisjesschool aan de Dorpsstraat in Hoeselt.
nullDe uitgaven van het "Hoeselts Dorpsverleden" werden in de pioniersjaren getypt en gestencild. Alleszins gebeurde dit voor de jaargangen 1 tot en met 9.
Daardoor was in die beginjaren het invoegen van foto's of afbeeldingen in de artikels vrij moeilijk, om niet te zeggen zo goed als onbestaande.
Vanaf jaargang 10 werd de publicatie gedrukt en zo werd het mogelijk foto's in een behoorlijke kwaliteit in de artikels aan te brengen.

Het is ook in diezelfde periode dat het fotoboek 'Hoeselt' werd samengesteld met het oudste fotomateriaal dat er over Hoeselt voorhanden was. Vanwege het grote succes van dit fotoboek werd er in 1982 vanaf jaargang 11 gestart met een rubriek "Kijken naar Hoeseltse Kiekjes".

Er werd naarstig op zoek gegaan naar het verhaal en de namen van foto's, die ons werden aangeboden. De ploeg van Eugène Bijloos zorgde hiervoor en leverde voor een aantal jaargangen foto's aan uit alle dorpen van Hoeselt.