Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Ach zo zat dat

Proficiat Piet!


Vrijdagavond, 25 januari 2013, werd onze Piet Thoelen door de gemeente gehuldigd als cultuurverdienstelijke van 2012.
Spijtig genoeg kon hij wegens ziekte niet aanwezig zijn bij de huldiging, maar we hebben hem de lof en de eer, de bloemen en "de Lemme" thuisbezorgd en hij heeft zowel het ťťn als het ander in dank aanvaard.
["de Lemme" is een prachtig beeldje van Lambrecht Lambrechts, de jaarlijkse prijs voor de cultuurverdienstelijke]

Na veertig jaar van ijver en bezieling, is dit een ideaal moment om eens in te zoomen op de geschiedenis van de Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep en vooral op de niet aflatende inzet van Piet voor deze vereniging en in het bijzonder voor het cultuurleven in onze gemeente.

Het ontstaan van de Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep
Oktober 1972, kermismaandag... een gedenkwaardige dag.
Enkele begeesterde zielen staken de koppen bij mekaar om te starten met een zoektocht naar het Hoeselts dorpsverleden.
De jongste van die pioniers was Piet: jong, student, geŽngageerd en uiterst geÔnteresseerd in geschiedenis, in het bijzonder in het eigen en plaatselijk verleden. Tezamen met de paters Alex en Philibert Coenen zou hij op zoek gaan naar de oorsprong en geschiedenis van Hoeselt en de deelgemeenten.

Oudere uitgaven over Hoeselt, zoals de publicaties van pastoor Van de Weerd, de Doornkapper en bijdragen in de tijdschriften “Limburg” en “Het Oude land van Loon” vormden de vertrekbasis ...
Vervolgens dook Piet in de rijks- en stadsarchieven van Hasselt en Tongeren, maar vooral genoot hij van de schatten die nog in de kasten en kelders en op de zolders van het eigen gemeentehuis te vinden waren.


Geschiedenis schrijven
Kennis vergaren en inzicht verwerven... dat kan je voor jezelf houden, maar delen is fijner.
Dus begon Piet te schrijven... om nooit meer op te houden!
In het begin werd hij angstvallig door de paters Coenen op de vingers gekeken: kan hij het wel? maakt hij geen fouten?
En of hij het kon!!

De artikels verschenen in het maandblad "Het Hoeselts dorpsverleden".
16 jaar lang elke maand 2 tot 5 artikels! Soms was het zwoegen en zweten!
Maar het tijdschrift werd gesmaakt en gewaardeerd en het had tot 400 abonnees.

Het idee voor een jaarkalender met illustraties van 'Groot-Hoeseltse' kunstenaars was een succes. Tussen 1978 en 1987 verschenen 9 van die kalenders.

In de zelfde periode verschenen er een fotoboek en diverse losse publicaties over historische bezienswaardigheden in Groot-Hoeselt.

Van Piets hand en van veel recentere datum is ook de mooie uitgave over het ontstaan en de geschiedenis van de Sint-Stefanuskerk, naar aanleiding van de restauratie.


Activiteiten allerhande
De Studiegroep ontstond in de tijd van de 'autorally’s'. Dat waren toen zoektochten per auto met aartsmoeilijke vragen en veelal nutteloze prijzen. Piet hielp de route bepalen en stelde de vragen op. Hij zorgde er wel voor dat de deelnemers na zo'n speurtocht vooral, wat de plaatselijke historische achtergrond betreft, heel wat wijzer waren geworden.

In de jaren '70 trok de memorabele diamontage “Hoeselt, het Aveland van weleer”, meermaals volle zalen met enthousiaste toeschouwers. De kleurrijke en poŽtische beeldevocatie ontroerde de harten van de Hoeselaren.

Enkele oude films uit de jaren '50 hadden niet hetzelfde ontroerend effect, maar ze kenden wel een even groot succes: ze toonden voornamelijk mensen op straat, op cafť..., als toeschouwers aan de zijlijn van de motocross...
Deze films zijn op DVD gezet en nog altijd te bekomen op de dienst Toerisme.

In de jaren '80 werden verschillende belangrijke tentoonstellingen georganiseerd: wij onthouden er een over de kerkschatten, een fototentoonstelling naar aanleiding van de uitgave van het fotoboek en de grote Lambrecht Lambrechts-tentoonstelling naar aanleiding van de uitgave van een biografie van de schrijver en een bibliografie van zijn werk van de hand van E.H. Michiels.

Piet was de stuwende kracht bij het rehabiliteren van enkele stenen relicten, die her en der in de gemeente een plaats vonden:
* de drie grensstenen: in Romershoven op de grens met Diepenbeek; in Werm op de grens met Hoeselt; aan de Kruislinde op de grens met Hardelingen.

* de terugkeer van de gevelsteen van Ter Bosch en de plaatsing ervan op het Heibrikplein

* verschillende kruisen in het landschap


Ervaren gids en 'wandelende encyclopedie'
Ergens tussenin, na het vertrek van de paters Coenen uit Hoeselt, werd Piet voorzitter van de Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep.

Er stonden zo nu en dan lichtvoetige vertelavonden op het programma over minder lichte historische onderwerpen: en iedereen ging voldaan en tevreden naar huis...

In de loop van de jaren deed hij de ronde van de Hoeseltse deelgemeenten met 'causerieŽn' over het specifieke verleden van die dorpen... met telkens een behoorlijke belangstelling.
[alleen Schalkhoven wacht nog op de komst van de verteller]

Toen 25 jaar geleden de eerste Open Monumentendag Vlaanderen van start ging nam Hoeselt, onder impuls van Piet, vanaf dat eerste moment deel en zo verzorgde de Studiegroep haast jaarlijks interessante bijdragen met rondleidingen en uitleg. Dit vergde soms wekenlange voorbereiding van de gidsbeurten en de ondersteuning van zijn hele ploeg.

Hoe vaak deden en doen de diensten van de gemeente, organisaties en diverse verenigingen niet beroep op Piet?

Zo is hij ook bij de jaarlijkse ontvangst van de 'Nieuwe Hoeselaren' meestal de enthousiaste gids van dienst op de kennismakingsronde door Hoeselt.

Piet weet als de beste de soms wat duffe materie te vertalen in aangename, soms ludieke, boeiende, maar zeker altijd correcte uiteenzettingen en publicaties.


Ook gekend buiten de grenzen van Hoeselt...
Ook op regionaal vlak worden de historische kennis en visie van Piet hoog gewaardeerd. Zo werkte hij herhaaldelijk mee aan opzoekingen en publicaties van het Historisch Centrum Alden Biesen in de reeks “Miscellanea Baliviae de Juncis
.
Mede onder zijn impuls organiseerde de Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep in Hoeselt een Gouwdag en een Landdag voor de Geschied- en Heemkundige Kringen van Limburg en daarbuiten.

Al sinds 25 jaar bereidt Piet minutieus de jaarlijkse daguitstap van de stuurgroep van de vereniging voor. In de laatste drie jaren waren dit zelfs meerdaagse reizen naar de Middenrijn, de Kurpfalz en het Frankenland. Op die excursies geeft Piet boeiende uiteenzettingen over historie en kunst en leidt hij zijn 'volk' van de ene bezienswaardigheid naar de andere...

Toen een tiental jaren geleden het idee werd geopperd voor een jaarlijkse bijeenkomst van de geschied- en heemkundige verenigingen uit Zuidoost Limburg, stapte ook de Hoeseltse Studiegroep in het project. Sindsdien was Hoeselt twee keer gastheer voor deze bijeenkomst: in 2003 in de Kluis en in 2009 in het Frans klooster.
Bij deze jaarlijkse samenkomst keek het publiek uit naar de uiteenzetting van Piet, die hij - naar gewoonte - bracht in het Hoeseltse dialect.

Wij willen hier zeker nog de lezing vernoemen, die Piet op 12 november laatstleden bij onze Bilzerse zustervereniging "Bilisium" hield - in het Hoeselts! - met de titel "WŰo BilzŽ van HoesŽlt gepik hjiŤ".
Hij belooft dit binnenkort in Hoeselt over te doen: een echte aanrader!


En... de website “Hoeseltvrugger.be” of historisch erfgoed via de moderne media
Na 16 jaargangen van "Het Hoeseltse Dorpsverleden" en vele andere publicaties, werd er al een tijdlang gedroomd van een website.
Toen de Cultuurdienst dan op zoek was naar een instantie die op een moderne wijze een bijdrage wou leveren voor het behoud van erfgoed was dit voor de Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep een niet te missen kans. Nog even zoeken naar een naam en ...
In 2008 startte "hoeseltvrugger.be" met een nieuw elan voor de Studiegroep. Alweer met Piet als drijvende kracht. Intussen, kunt u natellen, is dit ons 92ste artikel.

Proficiat Piet!

Marc, Lea, Gerda, Irene, Joke, Lizzy, Gaby, Jacques, Dimitri, Piet S., Hans en Christiane


Heeft u aanvullende informatie, vragen of opmerkingen?
Mail gerust naar reacties@hoeseltvrugger.be