Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Kiekjes gekeken

Afscheid van pastoor Symkens (1958)


Werm in de jaren vijftig.
Een mooi gedekte koffietafel en zelfgebakken taarten.
En van de Wermse verenigingen neemt afscheid van haar pastoor:
E.H. Symkens, een man uit n stuk, een pastoor met een uitgesproken overtuiging...Deze foto werd waarschijnlijk gemaakt in 1958 bij het afscheid van pastoor Symkens.
Pastoor Willem Symkens werd geboren in Kessenich op 2 juni 1881.
Hij werd priester gewijd in 1908. In 1927 kwam hij naar Werm.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog was hij legeraalmoezenier. Misschien was zijn frontervaring voor een stuk de reden van zijn nogal uitgesproken flamingantisme. Dit was meermaals de oorzaak van conflicten met sommige notabelen van het dorp.
Eerwaarde Heer Symkens verliet Werm in 1958, na 31 jaren dienst.

De foto is genomen in de zaal "Onder de Toren" te Werm. Deze zaal werd uitgebaat door Jozef Gielen en Irma Picart.Pastoor Symkens poseert met het bestuur van de Boeren- en Boerinnenbond...
Op de bovenste rij, van links naar rechts: Lieske Verjans, Jeanette Jorissen, Marie-Louise Meyers (voorzitster van de Boerinnenbond) en Christine Thijsen (dochter van Marie-Louise Meyers).
Vooraan, zittend op de eerste rij, van links naar rechts: pater Sigismund (van de paters H.H. Harten van Merem), Winand Neven (burgemeester), pastoor Symkens, Frederik Mombeek en Gustaaf Thijsen.

Het pastoraat van Willem Symkens
Toen Willem Symkens in 1927 in Werm arriveerde was hij een veertiger met ruime ervaring.
Zijn carrire was begonnen als kapelaan: eerst in het Luikse, vanaf 1912 in Genk - tot de oorlog uitbrak. Na die ingrijpende periode werd hij kapelaan in Diepenbeek.
1923: eindelijk pastoor! Maar wel in de kleinst mogelijke parochie... Herstappe.

Op 16 augustus 1927 kwam hij dan aan in Werm...
En blik op zijn palmares en het is duidelijk dat onder zijn pastoraat in Werm heelwat gebeurde en veranderde:
 • 1927: burgemeester Georges Mottart stelt pastoor Symkens aan tot voorzitter van de Commissie van Openbare Onderstand.
 • 15 mei 1929: oprichting van de Bond van het H. Hart.
 • 1930: volksmissie door de paters Minderbroeders.
 • 1931: Mevrouw Coenen wordt benoemd tot schoolhoofd. Pas in de tweede helft van de jaren 1920 is het gemeentelokaal gebouwd met het daarbijhorend schoollokaal waarin meester Lambrechts les gaf aan een gemengde klas. Pastoor Symkens ijvert van bij zijn aantreden voor een scheiding van de geslachten en bekomt de oprichting van een aangenomen meisjesafdeling. Vanaf 1931 is de scheiding een feit: twee leerkrachten geven les in twee aparte lokalen, met in elke klas kinderen tussen de 6 en 14 jaar!
 • 1938: volksmissie door de paters Jezuieten.
 • 1938: bouw van de nieuwe pastorij. De oude witgekalkte pastorij met haar kleine kamerkes en ommuurde hof is bouwvallig. De kerkraad richt een verzoek aan de gemeente om een nieuwe pastorij te bouwen. De gemeente beschikt echter niet over voldoende middelen. De kerkraad zal zelf 30.000 fr. inbrengen, geld dat tegen een lage intrest van particulieren geleend wordt. Aannemer Jehaes voert de verbouwingen uit. Een klein deel van de oude woning blijft bewaard. (Links vr de pastorij zet de pastoor een druivenserre)
 • 1941: stichting van de Maria-Congregatie.
 • 1944: stichting van de Derde-Orde van Sint-Franciscus.
 • 1945: stichting van het Apostolaat van het Gebed.
 • 1946: de kerk en pastorij worden geverfd door Pierre Gielen. Prijs: 4.075,25 fr.
 • 1947: E.H. Symkens laat het orgel in orde zetten; het wordt gestemd en er komt een elektrische ventilator.
 • 1951: de elektrische leidingen van het orgel en de kerk worden geplaatst door Renier Pellaerts.
  1951: op 14 mei wordt de nieuwe klok gewijd. Aanwezig zijn, behalve de parochianen, ook deken Vranken van Bilzen, de pastoors van Hoeselt en Althoeselt, baron Pierre de Schaetsen en zijn echtgenote, die peter en meter zijn van de klok.
 • 1954: volksmissie door de paters Kruisheren.
 • 1957: installatie van de kerkverwarming. Prijs: 25.919 fr.
 • 1944-1957: herhaaldelijk herstellingen aan de daken van de kerk.
 • 1958: pastoor Symkens neemt afscheid van Werm en keert terug naar zijn geboortedorp waar hij op 13 oktober 1963 overlijdt.Heeft u aanvullende informatie, vragen of opmerkingen?
Mail gerust naar reacties@hoeseltvrugger.be