Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Kiekjes gekeken

Schooljaar 1945-1946 in de kleuterschool op de Neder


Op enkele afwezigen na, zijn alle pupillen van de kleuterschool op de Neder present. Keurig opgesteld tegen de lemen zijmuur van hun schooltje.

Een kleuterschooltje met wel een heel aparte geschiedenis ...Het was 1886. Pastoor Truyens van Hoeselt had aan zijn weledele en gulle parochiane Martha de Brouckmans discreet laten verstaan dat de mensen van de Neder nood hadden aan een bewaarschooltje, eerder nog aan een vorm van kinderopvang, voor het héél kleine volkje dat thuis zijn ouders voor de voeten liep en te jong was om de lange weg naar het centrum af te leggen.

Mevrouw de Brouckmans verstond de hint en kocht prompt een perceeltje land aan, ter plaatse in de Weyershoven, en liet er voor zo'n 4 000 frank een huisje bouwen met klaslokaal, keukentje, slaapkamertje, twee toiletten, een kolenhok en een schuilplaats.

Als eerste schoolmoeder kwam Aldegondis Huygen, een zestigjarige weduwe, in het huisje wonen. Ze zou nog tot haar dood in 1903 voor de Nederse peuters blijven zorgen.

Dan benoemde pastoor Indekeu als nieuwe juffrouw Anna-Maria Geridts, geboren in Hoeselt op 7 mei 1867. Het schooltje werd nu een echte kleuterschool voor 'drie- tot zesjarigen'.
Schoolmarieke oefende haar beroep uit tot in 1933, tot grote tevredenheid en dankbaarheid van ouders en kinderen. Gepensioneerd bleef Marieke haar leven lang in het huisje wonen. Ze werd 102 jaar oud.

Na haar dood verhuisde het schooltje in 1970 naar het Openluchtmuseum in Bokrijk.

Tot 1955, toen de Neder eigen lagere jongens- en meisjesscholen kreeg, bleef ook de kleuterschool in hetzelfde huisje bestaan.

Juffrouw Catharina Marting nam de dienst waar in de periode 1933-1936.
Ze werd eventjes opgevolgd door Germaine Vandegoor.
Nog in datzelfde jaar 1936 nam juffrouw Maria Boelen het roer over: ze bleef aan boord tot de overstap in 1955.


De 37 kinderen op bijgaande foto zijn geboren in de periode 1940-1942.
Enkele afwezigen, ééntje onherkenbaar ... dat wil zeggen: meer dan veertig ingeschreven kleuters. Kleuterklasje houden was toen echt wel een hele opgave!


Klik hier voor de foto met nummering
Heeft u aanvullende informatie, vragen of opmerkingen?
Mail gerust naar reacties@hoeseltvrugger.be