Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Kiekjes gekeken

Mijnwerkersgilde te Hoeselt (1930)

De mijnwerkersgilde werd te Hoeselt opgericht in 1926 onder de naam van haar patroonheilige Sint-Barbara. Jean Potargent werd als eerste voorzitter aangesteld en bleef dit tot aan de Tweede Wereldoorlog.
Kapelaan Descheemaecker fungeerde als eerste proost.
De groepsfoto hierbij dateert van 1930 en werd genomen bij gelegenheid van de wijding van het eerste vaandel, in het park van de Zusters van Voorzienigheid.
Standaard van de mijnwerkersgilde
In het midden van de foto zien we de standaard van de vereniging met daarop de vermelding "Mijnwerkersbond van Hoesselt".
In die tijd werd er in de schoot van deze gilde een eigen ziekenkas gesticht onder het motto "Wij helpen elkander".
Het gildelokaal was ondergebracht in het café Thoonen , bij Hènke, in de Dorpsstraat.
Tot bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog bleef de werking beperkt tot het jaarlijks Sint-Barbarafeest op 4 december. Tijdens die oorlog is dat feest gedurende 4 jaar onderbroken geweest.
In 1944 werd onder impuls van kapelaan Vliegen een nieuwe start genomen, met als voorzitter Harie Plessers. Van dan af breidde de vereniging zich geleidelijk uit en sloot ze zich aan bij de mijnwerkers-brancardiers en het ACW.
Vanaf toen stapten de mijnwerkers in uniform mee op in de sacramentsprocessie in de Sint-Stefanus- en in de Onze-Lieve-Vrouwparochie. De mijnwerkers-brancardiers gingen regelmatig op bedevaart naar Scherpenheuvel, Banneux en zelfs naar Lourdes.
Gedurende verschillende jaren werd op 4 december, het feest van Sint-Barbara, een groots diner gehouden in het Frans Klooster. Dit feest groeide uit tot een familiegebeuren. Het begon met een plechtige Eucharistieviering, waarna er werd overgegaan naar een uitgebreid middagmaal, lekker gereed gemaakt door de zusters en opgediend door de bestuursleden van het ACW.
Na een pijnlijk dodelijk mijnongeval van Harie Plessers werd deze als voorzitter opgevolgd door Remy Vanderhenst in 1947. Hij bleef voorzitter tot in 1955.
Daarna nam Jeanke Steegmans de functie waar.
Al die tijd hebben de mijnwerkers steeds hun man gestaan in het sociale en culturele leven in Hoeselt.

Voorlopig zijn nog niet alle personen op de foto geïdentificeerd. Daarvoor rekenen we op u. Stuur ons een mailtje!

Mijnwerkersgilde Hoeselt 1930
Klik hier voor de foto met nummers

1. Harie Steegmans
2.
3.
4.
5.
6. Nicolas Bosch
7. Harie Wouters - Harie van Staafke
8. Maria Wouters - Maria van Victor Wouters
9. Jozef Somers - de groafmekker
10.
11. Jan Potargent
12. Stefaan Knaepen
13. Jean Knaepen
14.
15. Kapelaan Descheemaecker - de kapelaan
16
17. Mathieu Jacobs - Matte van Bérke
18.
19. Harie Jehaes - Harie van Gon
20. Jozef Jehaes - Loet
21.
22.
23. Pierre Scherpenberg - Grappé
24. Frans Knaepen
25. Servaas Vanspouwen
26. Liske Potargent (Sint-Barbara) - Liske van Sepp'l
27. Jozef Vanspauwen
28. Henri Steegmans
29. Jan Nijssen
30. Julien Defoor
31. Jan Pinsart
32. Mathieu Verjans
33. Mathieu Degraen - Zèngjoan
34.
35. Mathieu Jehaes - Matte van Gon
36. Victor Wouters - Vic van Staafke
37.
38. J. Thijs - Jo van de mem
39.
40. Louis Brauns - Lewie van Jeanne
41. Harie Plessers
42. Harie Croux - Henke van Croux
43. Harie Bombey - Henke Bombey
44. Victor Pinsart
45. Jean Maquoye
46.
47. Lambert Vanspauwen
48. Jozef Vanspauwen - 't rood van Mieke
49. Jozef Wouters - Zjef van Staafke
50. Jan Vanspauwen
51. Emiel Wouters - Mil van Staafke
52. Charel Jehaes - Sjarel van Gon
53. Frans Jehaes - Sus van BelongHeeft u aanvullende informatie, vragen of opmerkingen?
Mail gerust naar reacties@hoeseltvrugger.be